Waar is je probleem als je er niet aan denkt? Zo simpel werkt het niet!

Waar is je probleem als je er niet aan denkt? Dan is het er niet hé?

Zo simpel is het helaas niet, we kunnen het denken niet continu stoppen. En we zitten complexer in elkaar dan dat we alleen het denken volgen.

We hebben daarnaast gevoelens, emoties en knopen onbewust gevoel en gedachten aan elkaar als een verhaal, ons verhaal. Vaak een verhaal waarin we problemen ervaren. Problemen die we op moeten lossen en niet zelf kunnen, dus hebben we twee problemen en worden we nog meer onrustig.

Binnen ons ik-bewustzijn zal het altijd zo werken en blijven we problemen ervaren en willen we het ook steeds weer oplossen.

Problemen buiten ons in de vorm van vrienden, familie, relaties, werk enzovoort. Maar ook problemen in onszelf, gevoelens die we allemaal hebben, zoals het diepe gevoel van niet goed genoeg zijn en daaruit voortvloeiend je diepe overtuigingen en patronen.

 

Hoe werkt het ik-bewustzijn?

Het is een prachtig systeem, maar steeds gebaseerd op een diepe overtuiging die we allemaal kennen; ‘Ik ben niet goed genoeg, niet vervuld’. Als mens in het ik-bewustzijn zijn we constant onderweg om iets te hebben, te doen, te worden of te laten zien waardoor we eindelijk het gevoel van rust kunnen ervaren.

Het ik-bewustzijn heeft die beperking en wat je ook doet aan therapie, dit zal zijn basis blijven.

Maar iets in ons verlangt juist naar de rust, naar het moment waarop het eindelijk goed is, waarop je zelf eindelijk goed genoeg bent ook. We kunnen alleen maar naar iets verlangen wat we kennen. Ergens diep van binnen kennen we het… het ervaren dat het goed is zoals het is. Uit de tijd dat we nog nergens iets van vonden, nog geen oordelen hadden, nog geen tweeheid ervoeren, onze vroege jeugd. De tijd waarin het ik-bewustzijn nog niet zo ontwikkeld was. Je voelt het ook als je een pasgeborene ziet, de onschuld raakt onmiddellijk je hart.

 

Kunnen we terug naar die rust van ervaren dat het goed is zoals het is als volwassen mens?

Ja, dat kan. Als je het diepe verlangen werkelijk volgt en niet elke afslag waarin je even tevreden bent neemt. Dan is er de mogelijkheid om in je dagelijks leven te ervaren dat wat er ook gebeurt in je leven, jij die diepe rust bent.

We noemen dit ‘pad’ ontwaken. Zelfrealisatie is een beter woord gezien het woord ontwaken tegenwoordig zo vaak gebruikt wordt als een soort “Let op want er gebeuren dingen die je als mens niet wil”. Maar het begint met een ontwaken uit het ik-bewustzijn en uiteindelijk, als het steeds meer helder wordt, kan het helder leven worden, zelfrealisatie.

 

Zelfrealisatie voor iedereen?

Mijn hart zegt ja, de praktijk leert dat je een soort drive of rijping in je moet hebben en het ook moet kunnen dragen als mens. Alsof het bewustzijn al een beetje gerijpt moet zijn om de drang naar zelfrealisatie te kunnen volgen. Die drang uit zich in het zoeken naar hoe het leven in elkaar zit. Het begint vaak met een nieuwsgierigheid en een gevoel van enige onvrede in het huidige moment. Die rijping kan er plots zijn en heeft niet met een hoge intelligentie te maken. Wel met een open gaan en een verlangen volgen.

 

Moet je al met zelfrealisatie bezig zijn om in non-duaal gecoacht te kunnen worden?

Niet persé, maar het zal daarna toch je pad worden als je eenmaal hebt ervaren hoe simpel het leven is en hoe dichtbij de rust die je zoekt.

Zou je dat binnen je ik-bewustzijn willen herhalen, dan is dat weer het harde werken van het ik dat je nergens brengt. Het dieper gaan in ontwaken/zelfrealisatie maakt dat de ik-gewoontes niet meer zo vooraan staan. Dat we vrij worden van het ik-verbeterprogramma en voelen dat we die rust zijn die we zoeken en dat er niets anders aan ons hoeft te worden, maar we juist veel meer ons ware zelf worden.

 

Wil jij je probleem in helderheid brengen?

Je brengt niet alleen je huidige probleem in helderheid zodat er rust komt. Maar je leert zien waar de problemen ontstaan. Elk probleem.

In een paar coach-gesprekken kun je die rust dieper en dieper ervaren… maar daarna is het een prachtig levenspad om die helderheid werkelijk te leven. Het pad van ontwaken kun je via Satsangs volgen, maar je zult altijd een leraar nodig hebben die je laat doorzien waar het ik-bewustzijn het toneel weer over wil nemen. Geen simpel pad, maar wel een heel vreugdevol pad en vooral een pad dat, wanneer het je roept, je thuis brengt.

 

Een afspraak maken kan op:

Coaching

Je bent welkom.

 

0