Goed Nieuws ontvangen

Contact

Rita Bouwman
Lage Bothofstraat 416
7533 AW Enschede
rita@ritabouwman.nl
06 28 35 46 14

Agenda

Nog even de agenda bekijken?

Overige informatie

Algemene voorwaarden

1. Elke activiteit kent een eigen betalings- en annuleringsregeling. Deze staat vermeld bij het evenement. Indien er geen speciale regeling vermeld wordt, dan geldt dat u zonder betaling kunt afzeggen tot 24 uur voor de start van een activiteit.

2. Deelname aan activiteiten georganiseerd door Meer Dan Helder/ Rita Bouwman is geheel op eigen risico.
Meer Dan Helder/ Rita Bouwman is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, als gevolg van deelname aan een activiteit georganiseerd door Meer Dan Helder/Rita Bouwman.

3. Tijdens de bijeenkomsten worden audio- en/of video-opnames gemaakt. Met uw akkoord op deze algemene voorwaarden, geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en in te stemmen met het gebruik van opnames voor promotie of trainingsdoeleinden.

4. Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van psychische problemen en/of onder behandeling zijn van een psychiater of psychotherapeut, zijn verplicht dit bij aanmelding duidelijk te vermelden. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de activiteit mogelijk/wenselijk is.

5. Rita Bouwman houdt zich te allen tijde aan de geheimhoudingsplicht, maar houdt zich het recht voor in intervisie of collegiaal overleg een situatie in te brengen zonder naam en toenaam van personen.
Indien er in een bijeenkomst opnames worden gemaakt alleen voor de deelnemers, dan spreekt voor zich dat deze opnames niet gedeeld worden met derden.

6. Publicaties van Meer Dan Helder/Rita Bouwman in de vorm van schriftelijke content en foto’s met teksten mogen met bronvermelding vrij gebruikt worden. Zoals dit is opgenomen in de Auteurswet.
Foto's waarop deelnemers staan zijn door mij met toestemming geplaatst en mogen niet worden gebruikt.
 

Aanmelden